Soita 0500 635 622 ark. 8 - 14

Sisäilmatutkimus ehkäisee
terveydelliset haitat

Sisäilmatutkimus (ts. sisäilman kuntotutkimus) toteutetaan yleensä terveydellisten haittojen selvittämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Sen avulla saadaan selville kiinteistön sisäilman laatu. Toteutamme sisäilmatutkimukset Jyväskylän ja muun Keski-Suomen alueella. Sisäilman laadun mittaus on hyvä tapa saada selvyys sisäilman laatua heikentävistä tekijöistä ja näiden syistä, jolloin voidaan laatia suunnitelma näiden ehkäisemiseksi tai korjaamiseksi.

Tarjoamme myös korjaussuunnittelua.

Kuntoarvio ja kuntotarkastus ovat suppeampia tutkimuksia. Lue kuntoarviosta lisää. Kuntotutkimus on syytä teettää, kun kuntoarviolla ei voida saada varmaa tietoa rakenteiden vioista.

Huomaatko kiinteistössäsi seuraavia ongelmia?

Sisäilmatutkimus on terveysteko.
Huonosta sisäilmasta johtuvat ongelmat voivat olla myös paikoittaisia, esimerkiksi vaihteleva huoneilma, kylmät seinät tunkkainen ilma paikka paikoin.

 • Liika lämpö
 • Liika kylmyys
 • Liiallinen kosteus
 • Veto
 • Oudot / epämiellyttävät hajut
 • Kosteuden tiivistyminen pinnoille
 • Kuiva ilma

Yrityksen tiloissa huono sisäilma on suuri menoerä!

Kun yrityksesi tiloissa on huono sisäilma, työntekijät oireilevat. Yksi yleisimmistä syistä sairauspoissaoloihin on sisäilman laadusta johtuvat terveydelliset haitat.

Sisäilmatutkimus voi siis säästää yrityksesi menoerissä ison summan ehkäisemällä työntekijöiden terveydelliset haitat. Hyvä sisäilma vaikuttaa myös suuresti työssäjaksamiseen ja vaikuttaa siten suoraan työtulokseen.

Sisäilmatutkimus selvittää huonon sisäilman syyt

Sisäilmatutkimuksessa hyödynnetään useita metodeja. Yksi näistä on kiinteistön käyttäjien kuuleminen, mutta muita ovat mm. analyysit pölystä ja hiilidioksidi-, lämpö- ja kosteusmittaukset. Sisäilmatutkimus on kokonaisvaltainen sisäilman laadun mittaus sekä selvitys, johon liittyy laaja-alainen talotekninen- ja rakennustekninen tutkimus.

Tunnista huonosta sisäilmasta johtuvat oireet
 • Pitkittynyt nuha
 • Kuiva yskä
 • Äänen käheys
 • Silmien kuivuminen
 • Limakalvojen kuivuminen
 • Voimakas väsymys
 • Lihasärky
 • Nenäverenvuoto
Pyydä tarjous sisäilman kuntotutkimuksesta jo tänään!

Kaikki sisäilman kuntotutkimukset ja muut kiinteistötutkimukset toteutamme vuosien kokemuksella ja laadukkailla laitteilla. Näin voit varmasti luottaa saatuihin tuloksiin. Tilaa sisäilman laadun mittaus tai pyydä tarjousta.